Doping ve sportu

dopingDoping ve sportu. Co je doping? Které látky jsou ve sportu zakázané? Doping je všeobecně definován jako jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel, ta jsou následující:

 1. přítomnost zakázané látky, jejich metabolitů nebo indikátorů v těle sportovce,
 2. použití nebo pokus o použití zakázané látky nebo metody,
 3. odmítnutí či nedostavení se k odběru vzorku,
 4. porušení požadavků týkajících se dostupnosti sportovce pro kontrolu,
 5. podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu dopingové kontroly,
 6. držení zakázaných látek a látek umožňujících zakázané metody,
 7. nelegální nakládání (obchod, výroba) se zakázanou látkou,
 8. podávání nebo pokus o podávání zakázané látky nebo aplikace metody jinému sportovci, navádění, podněcování, napomáhání.

Světovou institucí zabývající se dopingem je World Anti-Doping Agency (WADA). Pod tuto organizaci spadají národní antidopingové organizace, které uplatňují její politiku. V České republice je takovouto institucí Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR).

Dokument, z něhož vychází antidopingový program se nazývá Světový antidopingový kodex, musí se jím řídit světové sportovní organizace a je závazný. Cíle antidopingového programu jsou:

 1. ochrana základních práv sportovců na účast ve sportu bez dopingu, propagace zdraví, spravedlnosti a rovnoprávnosti pro všechny sportovce,
 2. zajištění harmonizace, koordinace a efektivity mezinárodních a národních antidopingových programů pro kontrolu a prevenci dopingu.

Mezi další mezinárodní dokumenty se řadí:

 1. Mezinárodní standardy (postupy kontrol, udělování akreditace laboratořím apod.)
 2. Modely nejlepší praxe (zobecněné zkušenosti)

V České republice je vydávána Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Této směrnici podléhají sportovní svazy a jejich členové. Sportovci jsou testováni při soutěžní akci nebo mimo soutěž. Kontrolu provádí dopingový komisař s pověřením ADV ČR. Sportovec poté odevzdává vzorek moči nebo případně krve. V případě porušení dopingových pravidel následují různé postihy, nejčastěji však zákaz činnosti na stanovenou dobu nebo na doživotí.

Zakázané látky a jejich kategorie

Zakázané látky a metody dopingu jsou obecně děleny do kategorií:

 1. látky zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž),
 2. metody zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž),
 3. látky a metody zakázané při soutěži,
 4. látky zakázané v určitých sportech,
 5. specifické látky.

V kategorii látek zakázaných stále (při soutěži i mimo soutěž) jsou skupiny: anabolické látky, hormony a příbuzné látky, beta-2 agonisté, látky s antiestrogenní aktivitou, diuretika (odvodňovací látky) a ostatní maskovací látky. Tato kategorie dopingu je mezi sportovci nejvíce rozšířenou a zneužívanou.
Do stále zakázaných metod se řadí: zvyšování přenosu kyslíku (krevní doping), chemická a fyzikální manipulace (cévkování, záměna moči), genový doping.< Kategorie látek a metod zakázaných při soutěži obsahuje skupiny: stimulancie, narkotika, kanabinoidy (hašiš, marihuana), glukokortikosteroidy (hormony řídící metabolické děje).
Látky zakázané v určitých sportech obsahují skupiny: alkohol, beta-blokátory (zpomalení srdeční frekvence a centrálního nervového systému).
Mezi specifické látky se řadí látky, které umožňují neúmyslné porušení antidopingových pravidel, jelikož jsou všeobecně dostupné v lécích.

VIDEO: Jonáš Petřík doping / steroidy

Zdroj obrázku: Freeimages.com / Adam Ciesielski

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Souhlasím
Tato stránka používá „cookies“ k dodávání služeb v souladu s dohodou. Podmínky pro ukládání „cookies“ nebo pro přístup k nim můžete nastavit ve svém prohlížeči. Více informací.